Slik tar bedriften din imot nye lærlinger

Mot slutten av sommerferien er de nye lærlingene endelig klare for å ta det neste skrittet videre i livet, nemlig ute i en bedrift. Både lærlingene og bedriftene er veldig spente. I denne artikkelen har vi samlet sammen noen av våre tips til hvordan bedriften deres kan forberede seg på å ta imot deres nye medarbeidere.

En god start

Lærlinger er ofte helt nye i arbeidslivet og mye må dermed tilpasses i den nye hverdagen. Alt fra å møte opp til riktig tidspunkt, bli kjent med sine nye kollegaer, lære bedriften å kjenne, til risikovurderinger og kursing. Det er viktig at dere har tålmodighet og støtter lærlingene deres slik at deres møte med arbeidslivet oppleves positivt.

5 gode grunner til hvorfor dere bør ha en lærling

teo lærling elektriker yrke 1

Oppfølging

For å kunne bli gode håndverkere er det viktig at lærlingene får god oppfølging. Det er derfor viktig at bedriften velger en bestemt fagperson til å være ansvarlig for dette. Gode holdninger og god fagkunnskap fra den som følger opp, vil sørge for at lærlingen går den riktige veien gjennom resten av yrkeskarrieren sin.

female air conditioning technician with her supervisor

Vær bevisst på arbeidsoppgavene dere setter lærlinger til. Noen lærlinger har opplevd at de er bare billig arbeidskraft. En vanlig arbeidshverdag består av oppgaver som handler mer om å utføre en jobb, enn det å ha en faglig utvikling. Andre lærlinger har opplevd å bli satt til oppgaver de ikke har god nok kunnskap til å kunne utføre. Dessverre har det vært noen uheldige hendelser hvor lærlinger har jobbet helt alene uten kyndig hjelp.

Rekrutter dine fremtidige medarbeidere

Gode HMS-holdninger

En god og oversiktlig innføring i helse, miljø og sikkerhet fra lærlingens første dag, er en god investering. Gode HMS-holdninger vil gi gode resultater og skape trygghet. Ikke bare gjør lærlingene færre feil, men det forbygger også mot ulykker. Mange har dessverre fått erfare at når HMS-rutiner ikke har blitt fulgt opp ordentlig, har det kostet både bedriften og de ansatte mye.

Start gjerne læringsperioden med gjennomføring av kurs opplæring som man må ha og som er viktig å ha. Mange har f.eks. FSE-kurs som er tilpasset virksomheten. Annen type opplæring kan være om hvordan man skal arbeide i høyden og bruken av farlig verktøy. Personlig arbeidstøy og verneutstyr fra første dag er en selvfølge. Hvilke HMS-prosedyrer og hvor man kan finne dem er også viktig å få med.

Et oppstartsmøte med daglig leder og faglig ansvarlig anbefales også. Her bør et av temaene være om hva bedriften forventer av lærlingene og hva lærlingene kan forvente av bedriften. En god start vil ha en effekt på resten av opplæringsperioden.

teo lærling elektriker yrke 3

5 tips til hvordan din bedrift kan gjøre lærlingenes møte med arbeidslivet en positiv opplevelse:

  1. Sørg for at dere planlegger en god oppstart
  2. Innfør god oppfølging slik at læringene blir gode håndverkere
  3. Velg en oppfølgingsansvarlig fagperson som har gode, pedagogiske egenskaper
  4. Invester i lærlingene deres – det får dere igjen for senere
  5. Vær bevisst på arbeidsoppgavene dere setter lærlinger til