5 gode grunner til hvorfor dere bør ha en lærling

Det finnes flere gode grunner til hvorfor man som bedrift bør søke om å bli en godkjent lærebedrift og videre tilby læreplasser. Vi har samlet sammen fem av dem.

1. Bedriften viser at den tar samfunnsansvar

Fordi lærebedrifter gir unge og voksne muligheten til å kunne fullføre en fagutdannelse, ivaretar de en svært viktig samfunnsoppgave. Og alle som jobber i en lærebedrift, kan være stolte av det. For at lærebedriftene skal kunne få vise frem at de tar samfunnsansvar, har Utdanningsdirektoratet innstiftet en merkeordning for lærebedrifter som har en eller flere lærlinger i staben. Med denne merkeordningen vil du som bedrift kunne bruke dette merket i markedsføringen deres, og det blir enklere for potensielle lærlinger å finne deres bedrift.

Print

kunnskap kompetanse teo lærebedrift

2. Dere gir bedriften ny kunnskap og kompetanse

Lærlingordningen sikrer virksomheten kontinuerlig fornyelse og bedre kompetanseutvikling/kunnskapsforvaltning. Lærlinger kommer med mye ny kunnskap, rett fra skolebenken, som bidrar til faglig oppdatering. Ved å tilby læreplass til ungdommer, får dere også de «digitale innfødte» rett inn i bedriften. Ungdommen i dag besitter en digital kompetanse som er høyt etterspurt i de fleste bedrifter.

Det skal også nevnes at voksne ansatte i lærebedrifter har sagt de også setter stor pris på entusiasmen og den energien som ungdommene tar med seg til arbeidsplassen.

3. Ansatte i bedriften får anledning til å prøve seg i annen rolle

Lærlinger har krav på at en faglig leder og en, eller flere, instruktører følger opp i læretiden. Å være en instruktør eller faglig leder er en viktig oppgave. Og man utvikler også sin egen kunnskap og kompetanse ved å lære opp andre. Ved å ta inn lærlinger, etablerer bedriten samtidig to nye roller – instruktører og faglige ledere. Disse rollene kan være interessante og attraktive for de erfarne fagarbeiderne som vil ha nye utfordringer og som gjerne vil prøve seg på nye oppgaver. En slik mulighet kan være veldig motiverende.

4. Dere praktiserer den beste rekrutteringsordningen i landet

Godkjente lærebedrifter bestemmer selv hvordan rekrutteringsprosessen skal foregå og hvem de tar inn som lærling. Vanligvis varer læretiden i to år, slik at dere får god tid til å bli kjent med lærlingene dere har valgt. Samtidig er ikke bedriften forpliktet til å ansette en lærling etter fullført læretid.

Imidlertid velger mange lærebedrifter å tilby lærlingen jobb fordi de kjenner virksomheten godt og har vist sine ferdigheter gjennom læretiden. På den måten får bedriften god arbeidskraft og det spare dere for både tid og penger.

teo rekruttering lærlinger elektrofag

teo elektriker elektrofag investering medlemsbedrift

5. Det er en lønnsom investering

På sikt er det å ta inn lærlinger en god investering. Lærlingen blir mer produktiv og lønnsom for bedriften din i løpet av læretiden, og du får tid til å bli bedre kjent med en fremtidig ansatt.

Når det gjelder lønnen til lærlinger, så varierer dette fra fag til fag. En lærling som følger «hovedmodellen» skal i utgangspunktet tjene en årslønn totalt, fordelt på de to årene i læretiden. I starten av læretiden er lønnen lavere enn det den er på slutten. Jo mer erfaring lærlingen har, jo mer vil han eller hun bidra til bedriftens inntjening.

I tillegg får virksomheten tilskudd til å dekke opplæringskostnader og de blir en del av det offentlige utdanningssystemet. Lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og vanligvis endrer det seg hvert år.

Se oversikten over gjeldene satser her.