Skip to content

Rekrutter dine fremtidige medarbeidere

I tett samarbeid med TEO kan du som bedrift lære opp dine lærlinger til å bli gode medarbeidere tilpasset bedriftens behov. Etter fullført lærlingtid, kan du ansette en medarbeider som har bevist sine ferdigheter.

Hvordan bli en godkjent lærebedrift?

For å kunne bli en godkjent lærebedrift må man søke direkte hos Telemark fylkeskommune, da det er de som kan godkjenne dette. Telemark Elektro Opplæring (TEO) er behjelpelig med denne søknadsprosessen, og du vil få oppfølging av både oss og Telemark fylkeskommune. Før dere søker er det viktig å først vurdere om dere har kompetanse og kapasitet til å tilby opplæring.

Det stilles noen kriterier for at bedriften din blir godkjent:

 • Bedriften må ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret i henhold til opplæringsloven.
 • Bedriften må ha relevante arbeidsoppgaver som oppfyller alle kompetansemålene i læreplanen til lærlingen.
 • Så snart bedriften deres er godkjent, bestemmer dere selv hvordan rekrutteringsprosessen skal foregå. Enten det er å utlyse en læreplass eller å ta imot en Vg1 eller Vg2 elev i yrkesfaglig fordypning. Sistnevnte kan gjøres ved å ta kontakt med fylkeskommunen. Mange virksomheter finner gode kandidater gjennom denne ordningen.

Lønnsom investering

På sikt er det å ta inn lærlinger en god investering. Lærlingen blir nemlig mer produktiv og lønnsom for bedriften din i løpet av læretiden. I tillegg får virksomheten tilskudd og blir en del av det offentlige utdanningssystemet. Spar annonsekostnader, opplæringskostnader og ansettelseskostnader!

Oppdatert kunnskap og en sikker fremtid for din bransje

Lærlingordningen sikrer virksomheten kontinuerlig fornyelse og bedre kompetanseutvikling/kunnskapsforvaltning. Bedriften får jevnlig faglig påfyll gjennom kurs og annen type opplæring.

Lærlinger kommer med mye ny kunnskap, rett fra skolebenken, som bidrar til faglig oppdatering. Dette sikrer rekruttering til faget og dermed bransjens fremtid.

TEO har ansvaret for læreforholdet og utfører det praktiske:

 • Administrere og koordinere lærekontrakter
 • Oppfølging av lærlingene fram til fagbrev
 • Oppfølging av lærlingene i programmet Elskolen
 • Fungere som bindeleddet mellom medlemsbedrift og fylkeskommunen
 • Bidra til den faglige utviklingen i bedrifter
 • Sørge for at lærlingene får opplæring i samsvar med læreplan
 • Sørge for at eventuell manglende teori dekkes
 • Arrangere temasamlinger for lærlinger
 • Arrangere kurs for faglige ledere
 • Organisere ekstraundervisning for lærlinger som trenger dette
 • Gjennomføre restteori Vg3 kurs til lærlingene i aktuelle fag
 • Oppmelding til fagprøve
 • Rekruttering til fagene våre
 • Gi informasjon i ungdomsskolene og videregående skole
 • Skaffe oversikt over bedriftenes tilgjengelige læreplasser i fylkeskommunen
Tilbake til toppen