Om oss

I dag har Telemark Elektro Opplæring (TEO) mer enn 65 aktive lærebedrifter spredt over hele Telemark fylke. TEO arbeider i hovedsak med oppfølging av lærlinger og bedrifter innen elektrofagene over hele Telemark.

Vi dekker fagområdene dataelektronikerfaget, elektrikerfaget, elektroreparatørfaget, energimontørfaget, tavlemontørfaget og telekommunikasjonsmontørfaget. Vi bistår våre bedrifter med å organisere undervisning for ansatte som ønsker faglig påfyll, og kartlegger behovet medlemsbedriftene har for fremtidig rekruttering.

Vårt mål er å skaffe nok lærlinger, motivere dem og utvikle dem, slik at de kan være god arbeidskraft for medlemsbedriftene våre.

Våre hovedoppgaver

 • Administrere og koordinere lærekontrakter
 • Oppfølging av lærlingene fram til fagbrev
 • Fungere som bindeleddet mellom medlemsbedrift og fylkeskommunen
 • Bidra til den faglige utviklingen i bedrifter
 • Sørge for at lærlingene får opplæring i samsvar med læreplan
 • Sørge for at eventuell manglende teori dekkes
 • Arrangere kurs for faglige ledere
 • Oppmelding til fagprøve
 • Rekruttering til fagene våre
 • Gi informasjon i ungdomsskolene og videregående skol
 • Skaffe oversikt over bedriftenes tilgjengelige læreplasser i fylkeskommunen

Vår historie

Telemark Elektro Opplæring (TEO) ble stiftet i juni 2020 i samarbeid med bransjens organisasjoner og medlemsbedrifter. Selv om vi er et relativt ungt selskap, har vi per i dag mer enn 65 medlemsbedrifter og rundt 100 aktive lærlingkontrakter.

TEO samarbeider med Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO). Kontorene er relativt like når det gjelder struktur og arbeidsform. Vi bruker de samme programmene for registrering og oppfølging samt utarbeidet en internkontroll på samme plattform.

Rectangle 144

Våre verdier

icon people

Enkelhet

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for medlemsbedriftene våre å finne gode og dyktige lærlinger.

icon human

Ansvarlighet

Vi har en sterk ansvarsfølelse og sørger derfor alltid for å følge opp både medlemsbedrifter og lærlinger gjennom læretiden.

icon board

Fremtidsrettet

Ved å sikre rekruttering til elektrofagene, vil vi kunne sikre bransjens fremtid.

Våre ansatte

Stig Asdahl | Daglig leder

Stig har lang erfaring innen elektrobransjen, som leder hos flere grossister og leverandører.

Han bor i Porsgrunn, er gift og har 2 voksne barn.

Truls Hamsdokka | Faglig ansvarlig

Truls har lang og bred erfaring innen elektrobransjen. Har tidligere jobbet både hos installatør, grossist og leverandører. Han er også aktiv innen foreningsarbeid, både som nestleder i Negotia Avd. Telemark og som leder av junioravdelingen i Porsgrunn Tennisklubb.

Truls bor i Porsgrunn, er samboer og har 2 voksne barn.

Merete Løvig | Fagkonsulent

Merete har jobbet mange år innen elektrobransjen som servicekoordinator. Hun kom fra Multifag og jobbet før dette i Caverion.

Merete bor i Brevik, har 3 voksne barn og 2 barnebarn.

Telemark Elektro Opplæring

Ønsker du læreplass?

Søk plass