1.4. Underveisvurdering

Last ned rapportskjemaet her.

Dette er spørsmålene lærlingen får før lærlingsamtalen:

Lærlingens egenvurdering Bedriftens vurdering av lærlingen
Min utvikling i periode som er gått er (faglig og personlig): Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens utvikling i perioden som er gått er (faglig og personlig):
Min punklighet, orden og ryddighet er: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens punklighet, orden og ryddighet er:
Min innsats og motivasjon er: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens innsats og motivasjon er:
Mitt samarbeid med andre fungerer: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens samarbeid med andre fungerer:
Min evne til å jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser er: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens evne til å jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser er:
Min medvirkning til egen opplæring: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens medvirkning til egen opplæring:
Min fremdrift på utførte arbeidsoppdrag: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Lærlingens fremdrift på utførte arbeidsoppdrag:
Bedriften tilrettelegger for at jeg skal få jobbe med arbeidsoppdrag som harmonerer med målene i læreplanen: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Bedriften tilrettelegger for at lærlingen skal få jobbe med arbeidsoppdrag som harmonerer med målene i læreplanen:
Bedriften følger opp slik at jeg har muligher for å nå målene og hovedmomentene i læreplanene: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Bedriften har gitt meg opplæring i forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet(HMS): Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra
Bedriften har informert meg om sin organisering og internkontrollsystem: Meget bra
Bra
Under middels
Mindre bra