1.1. Informasjon

Informasjon om oppvekstombundet i Telemark (tidligere elev- og lærlingombud)

Telefon: 33 34 40 00 / 33 34 42 27
Nett: www.vtfk.no
E-post: magnus.bekkevold@vtfk.no

Informasjon om fylkeskommunen, Utdanningsavdelingen

Telefon: 33 34 40 00 / 33 34 42 27
Nett: www.vtfk.no
E-post: utdanning@vtfk.no

Kontakt eksamenskontoret

E-post: eksamenskontoret@vtfk.no
Telefon: 35 91 70 10
Åpningstider: mandag til fredag kl. 09–14

Lærlingen er ansvarlig for å melde seg opp til eksamener. Oppmeldingen foregår på nettsiden: www.privatistweb.no.

Alle spørsmål rundt oppmelding og gjennomføring av eksamener skal tas direkte med ditt eksamenskontor.

Informasjon til lærlingen

Følgende punkter skal gjennomgås med lærlingen innen første oppfølgingsmøte:

1. Orientering om bedriften/opplæringsstedet: Oppgaver og organisasjon, tillitsvalgte m.fl.
2. Presentasjon av faglig leder, instruktør/veileder/fadder, ledere, kolleger, tillitsvalgte m.fl.
3. Plikter og retter, forventninger til lærlingen og hpplæringsbedriften.
4. Lønn/arbeidsforhold/fravær/sykdom.
5. Info om Helse, miljø og sikkerhet.
6. Forstått hvordan melde seg opp til eksamen.
7. Innføring i læreplanen som gjelder for faget.
8. Informasjon om vurdering og fag/-svenneprøve.
9. Innføring om hvordan dokumentere opplæringen.
10. Lærekontrakten.