Elektrobransjen burde følge med på disse tre feltene. Ikke heng etter

Digitalisering, elektrifisering og energieffektivisering i elektrobransjen

Er du aktør innenfor elektrobransjen?

Da burde du følge nøye med på utviklingen i bransjen innenfor digitalisering, bærekraft og det grønne skifte. Da vil du få et stort konkurransefortrinn over de som ikke henger med på utviklingen.

Den eneste veien å gå er fremover. Ikke tilbake til utdaterte “tradisjonelle” gjøremåter i elektrobransjen. Du kan tjene mye på å heller være litt ekstra frempå i utviklingen, enn det motsatte. Så jo, du kan lære nye triks. Eller du kan risikere å sakte men sikkert miste din plass i bransjen; fordi du ikke tilpasser deg de nye standardene som både kunder og kollegaer har satt for elektrobransjen.

det-grønne-skifte-i-elektrobransjen

samfunnsansvar-i-elektro-bransjen

Å øke vår kunnskap om å bygge en grønnere verden vil være med på å forme fremtidens elektroindustri og våre kunder

En økende trend har startet hos elektrobransjens kunder om å velge bedrifter som har satt gode etiske standarder for ting som: bærekraft og miljø.

Kravene satt til industrien innenfor disse feltene blir også strengere og mer omfattende. Dette både i drift, ved innkjøp, i møte med kunder og internt. Det felles ønske om å skifte til fornybare ressurser, energikilder og vekk fra fossildrevne energikilder er derfor et viktig tema for deg som er del av elektrobransjen.

Små bedrifter har en gyllen mulighet til å tre frem som forbilder innenfor digitalisering

Konkurransefortrinnet kan være stort for både store og små aktører. Det eneste sikre er at ingen i bransjen tjener på å ligge bak i utviklingen og ikke øke sin kompetanse, mens verden utvikler seg videre uten dem. Elektrobransjen er ingen unntak.

Digitalisering fører med seg fordeler og nye utfordringer. Men det kommer også mange nye muligheter for hvordan vi kan utvikle og oppdatere systemer som i dag er utdaterte. Hva betyr dette for oss i elektrobransjen? Jo, økt kompetanse innenfor felt som:

Digitalisering, elektrifisering og energieffektivisering

Er det noe nytt i bransjen som du burde følge med på, så er det disse tre feltene. Det kan være veldig lurt å sette ett fokus på å øke deres kompetanse innenfor fornybarenergi, bærekraft og digitalisering. Men hvordan vil endringer innenfor feltene se ut i praksis i elektrobransjen?

bærekraft-og-miljo-elektrobransjen

Elektrifisering av drift og produkter

Ifølge en rapport fra NELFO: Bærekraft i elektrobransjen. Skriver de at etter samtaler med sine medlemsbedrifter har funnet ut at endringer i intern drift er noe bransjen er sterkest på i forhold til målene som bransjen har satt. Blant annet er dette i form av å lage energieffektive kontorer/lokaler og implementere bruk av elbiler.

Feltet hvor medlemsbedriftene ikke var like flinke, var forståelse av regelverk og deres arbeid med bærekraft på en målrettet og systematisk måte. Det er viktig at bedrifter og aktører, både store og små, øker sin kompetanse de neste årene, da det blir et mer og mer sentralt tema.

Bedrifter og aktører som er litt mindre har også her muligheten til å være forbilder

NELFO sin rapport viste at under ¼ av bedriftene som har medlemskap følte at deres kunnskap om krav som gjelder var god nok. Dette tallet kan mindre bedrifter i bransjen være med på å øke og skape en endring. Hvordan gjør de dette? Jo, ved å øke deres kunnskap om blant annet bærekraft.

Gjør informasjon lettere tilgjengelig for kunder igjennom digitalisering av kundesamhandling og digitalisering av drift.

Introduser ny teknologi

For noen vil det å sette seg inn i ny teknologi sitte langt inne. Det er her viktig å tenke på alle fordelene og konkurransefortrinn som kan komme med å gjøre det likevel. Å implementere ny teknologi som digitalisering av mer tradisjonelle rutiner, er med på å modernisere måten bransjen samhandler med sine kunder. Måten vi forholder oss til kundene må endre seg, fordi våre kunder har endret seg.

Ikke gjør feilen med å henge etter

Rapporten til NELFO viste til hvordan elektrobransjen har muligheten til å tre inn som gode rådgivere når smartløsninger og nye teknologier skal installeres i bygg. Hvis man ikke henger med og øker sin kompetanse innenfor feltene, vil din bedrifts kunnskap til slutt ikke strekke til. Resten av bransjen vil modernisere seg. Så hvorfor ikke gjøre deg selv en stor tjeneste å følge med?

For eksempel burde du som aktør følge med på hvordan digitalisering fører til nye måter å kommunisere på nett. Igjennom informasjonsdeling, produktinformasjon og nettløsninger for kommunikasjon. Nye generasjoner kommuniserer på en annen måte enn vi har gjort tidligere og et økt ønske om tilgang til digitale løsninger vokser.

lærling-i-elektrobransjen

 

Human figure and text SKILL.

digitalisering-av-elektrobransjen

Hvordan kan vi bruke energi på en mer effektiv måte? igjennom energieffektivisering

Dette betyr et nytt fokus på hvordan energi kan bli brukt på en effektiv og smartere måte. Da igjennom sol, vind og vann som fokus. Energi igjennom solen vil ha en stor rolle her. Så det å øke sin kompetanse innenfor solenergi vil være en fordel.

Bedrifts kunder og private kunder kommer til å vise en økt etterspørsel etter folk med god kompetanse innenfor installering av solenergi tiltak som solceller i årene som kommer. Dette kommer av stigende strømregninger og et ønske om å leve mer bærekraftig.

Veteraner i elektrobransjen burde øke sin kunnskap om fornybar energi, energieffektiviserings løsninger og smarthus innstalleringer. Ikke bare for sin egen del, men slik at de kan lære opp lærlinger, som er bransjens framtid, på riktig måte. Morgendagens eksperter, blir skapt i dag av de som er villig til å øke sin kompetanse.

elektrifisering-i-elektrobransjen

Klimakrisen og miljø – elektrobransjen kan ha en innvirkning på FNs bærekraft mål og burde tre frem

I følge NELFOs rapport er det 8 av FNs bærekraftmål som elektrobransjen kan gjøre en forskjell og bidra med. Øverst finner vi mål nr. 7: Ren energi til alle. Høyt ligger også mål nr.11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn. I begge målene så kan elektrobransjen bidra ved å:

  • Bruke og installere fornybare energikilder.
  • Implementere tiltak i industri anlegg og bygg som er energieffektiviserende.

Enkeltvis har hver bedrift i elektrobransjen et ansvar til å stå for sin samfunnsrolle

Hva kan alle elektrofagbedrifter gjøre lett? Sette seg inn i målene. Se igjennom og gjør en analyse av hvilket arbeid dere allerede gjør, og nye bærekraftige implementeringer dere kan gjøre. Hvor burde dere øke deres kompetanse? Hvor trenger du som har jobbet i bransjen lenge mer opplæring for å ikke henge etter? Spørsmålene må man vurdere selv, men et lurt sted å starte er: digitalisering, elektrifisering og energieffektivisering.