Telekommunikasjonsmontør

En telekommunikasjonsmontør arbeider med installasjon, reparasjon og vedlikehold av tele-, data- og alarmanlegg.

Datateknologiens utvikling har ført til at arbeidsområende til en telekommunikasjonsmontør har ekspandert voldsomt. Telekommunikasjonsmontøren bygger og vedlikeholder hele overføringsnettet for blant annet trådløst nett, fiber, radiosamband og kabel-tv fra tjenesteleverandør til forbruker.

En telekommunikasjonsmontør arbeider også med bygging av ekomnett og montering av data og teleuttak i bygninger og installasjoner. Dette gjelder også skip samt maritime og offshore installasjoner.

Personlige egenskaper

En telekommunikasjonsmontør bør ha interesse for elektronikk og ha teknisk innsikt. Du må kunne arbeide selvstendig og være villig til å jobbe i store høyder. Det er også viktig at du er flink til å holde deg faglig oppdatert da dette er en bransje i stadig utvikling.

The man with the plan

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Legge og vedlikeholde telekabelanlegg, fiber-, koaksial-, kobber- og hybridkabler
  • Vedlikeholde telefonsentraler
  • Bygge linjer og stolper
  • Bygge master for utbygging av mobilnett samt radio- og tv-kringkasting
  • Installere og drifte bredbåndstjenester og lokale nett (som WIFI, LAN og WLAN)
  • Legge og vedlikeholde styringssystemer samt alarm- og sikkerhetsanlegg

Utdanningsløpet

  • 1. år – Elektro og datateknologi
  • 2. år – Datateknologi og elektronikk
  • 3. år – Telekommunikasjonsmontørfaget med opplæring i bedrift (2,5 år)

Telemark Elektro Opplæring

Ønsker du læreplass?

Søk plass