Tavlemontør

En tavlemontør arbeider med installasjon, vedlikehold og kontroll av styreskap og elektroniske tavleanlegg.

Tavlemontørfaget gir deg kompetanse til å bygge, installere og vedlikeholde elektriske tavler for energidistribusjon, automatisering og maskinanlegg. Tavler, tavleanlegg og sikringsskap har viktige funksjoner når det gjelder drift og sikkerhet i mange elektriske bygningsinstallasjoner. Dette kan for eksempel være installasjoner innen industri, kraftforsyning, transport, maritim og offshore.

En tavlemontør bruker avanserte verktøy og maskiner samt digitale og programmerbare instrumenter. Det er derfor viktig at du holder deg oppdatert på digitaliseringsutviklingen og eventuelle endringer i regelverket.

Personlige egenskaper

En tavlemontør må være kreativ, nøyaktig, løsningsorientert og ha praktiske ferdigheter. Du må kunne samarbeide godt med andre, men også selvstendig. Ansvarlighet og fokus på sikkerhet og regelverk er også veldig viktig.

Electrical engineer using digital multi meter measuring equipment to checking electric current voltage.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Koble, montere og kontrollere elektrotavler
  • Installere og teste tavlens funksjoner
  • Planlegge og vurdere arbeidet
  • Feilsøke og reparere eventuelle feil

Utdanningsløpet

  • 1. år – Elektro og datateknologi
  • 2. år – Elenergi og ekom
  • 3. år – Tavlemontørfaget med opplæring i bedrift (2 år)

Telemark Elektro Opplæring

Ønsker du læreplass?

Søk plass