Kulde og varmepumpemontør

En kulde og varmepumpemontør monterer, installerer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Kulde og varmepumpemontørfaget er i en sterk teknologisk utvikling. For å kunne arbeide som kulde- varmepumpemontør, er det viktig at du har gode kunnskaper om kuldeteknikk og vet hvordan et kuldeanlegg fungerer. Mekanikk, elektronikk, automatikk, rørlegging og sveising er også viktige områder du må ha greie på.

Personlige egenskaper

Du må ha et godt håndlag, være nøyaktig og ha stor interesse for teknologi. Du er serviceinnstilt og ansvarsbevisst, og liker å jobbe selvstendig.

female air conditioning technician with her supervisor

Sentrale arbeidsoppgaver

Vanlige arbeidsoppgaver er montering, vedlikehold, ettersyn og innregulering av kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg, som:

 • Klimaanlegg i butikker og på kjøpesentre
 • Kommersielle kjøle- og frysedisker
 • Kjøleanlegg hos store datasentre
 • Maritime kjøle- og fryseanlegg
 • Kjøle- og fryserom på sykehus og institusjoner
 • Mobile kjøleanlegg som bil, tog, skip og fly

Utdanningsløpet | Kulde og varmepumpemontør

 • 1. år – Elektro og datateknologi
 • 2. år – Ventilasjon- og kuldeteknikk
 • 3. år – Kulde- og varmepumpeteknikerfaget med opplæring i bedrift (2 år)

Ventilasjonstekniker

Etter faget om ventilasjon- og kuldeteknikk på Vg2, kan du også velge veien videre for å bli ventilasjonstekniker. Ventilasjonsteknikere tester, konfigurere og sørger for å sette nye ventilasjonsanlegg i drift. De moderniserer, vedlikeholder og reparerer også eksisterende anlegg. Ventilasjonsteknikk er et veldig viktig viktig fag da man utvikler systemforståelse og man får evne til å velge energieffektive klimaløsninger. Dette vil resultere i et godt inneklima og god folkehelse. Digitale ferdigheter er et viktig punk i ventilasjonsteknikk. Du må kunne hente frem produktinformasjon, utøve funksjonskontroll på ulike systemer og enheter, og utarbeide anleggsdokumentasjon digitalt.

Utdanningsløpet | Ventilasjonstekniker

 • 1. år – Elektro og datateknologi
 • 2. år – Ventilasjon- og kuldeteknikk
 • 3. år – Ventilasjonsteknikerfaget med opplæring i bedrift (2 år)

Telemark Elektro Opplæring

Ønsker du læreplass?

Søk plass