Energioperatør

En energioperatør drifter og vedlikeholder elektriske fordelingsstasjoner og kraftstasjoner.

En energioperatør arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. De jobber med både høyspenning og lavspenning ved transformatorstasjonsanlegg og kraftanlegg. Energioperatører bruker ulike verktøy som skjermer, instrumenter og signaler daglig til å overvåke driften fra kontrollrommet.

Energioperatør er en beskyttet tittel.

Personlige egenskaper

Du er nøyaktig, ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig. Fordi du bruker et fargekodesystem til å utføre koblingsarbeid, er det viktig at du har et godt fargesyn. Du er heller ikke redd for å jobbe i store høyder

system control room

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Drifte energiproduksjon og energiforsyning
  • Vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning
  • Overvåke energiproduksjon og energiforsyning
  • Feilsøke installasjoner som transformatorer, generatorer, vannveier, turbiner og apparatanlegg
  • Styre de sentrale delene til strømnettet

Utdanningsløpet

 

  • 1. år – Elektro og datateknologi
  • 2. år – Elenergi og ekom
  • 3. år – Energioperatørfaget med opplæring i bedrift (2,5 år)

Telemark Elektro Opplæring

Ønsker du læreplass?

Søk plass