Energimontør

En energimontør arbeider med å bygge, fornye og vedlikeholde kraftstasjoner og transformatorstasjoner for produksjon samt distribusjon av elektrisk energi.

Som en energimontør jobber du med den elektriske energien som produserer på en kraftstasjon og som videre transporteres gjennom et elkraftnett, satt opp over hele landet. Med andre ord – du bygger, drifter og sikrer strømnettet i Norge.

Det er energimontørene som har bygget infrastrukturen vår. Fra produksjon, overføringer mellom kommuner og fylker, og til lokale trafostasjoner hvor de legger kabler som går til boligene våre.

Energimontør er en beskyttet tittel.

Personlige egenskaper

En energimontør må være nøyaktig, systematisk og ha evne til å løse problemer. Fordi dere ofte er flere som jobber sammen, er det viktig at du har gode kommunikasjonsevner. Du må også kunne arbeide i store høyder og under vanskelige forhold.

Engineering working on high voltage tower

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Montere, vedlikeholde og drifte elektriske anlegg samt utføre feilsøking
  • Rutinemessig ettersyn og stell for å hindre skader og slitasje
  • Reise stolper og legge kabler

Utdanningsløpet

  • 1. år – Elektro og datateknologi
  • 2. år – Elenergi og ekom
  • 3. år – Energimontørfaget med opplæring i bedrift (2,5 år)

Telemark Elektro Opplæring

Ønsker du læreplass?

Søk plass