Elektriker

En elektriker arbeider med installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg samt elektrisk utstyr i boliger, industrianlegg, forretningsbygg, skip og på oljeplattformer.

Elektrikerutdanningen gir deg formelle og faglige kvalifikasjoner, slik at du kan jobbe med elektriske anlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner.

Arbeidet innebærer montering av nye elektriske systemer samt reparasjon og vedlikehold av eksisterende systemer. I Norge er det kun elektrofagarbeidere som kan jobbe med elektriske installasjoner og utstyr.

Personlige egenskaper

En elektriker er ansvarsbevisst, nøyaktig og fleksibel. Du bør være i god form da arbeidet kan være fysisk krevende og du må kunne jobbe i høyden. Du har teknisk interesse og godt fargesyn, slik at du kan bruke relevante merkesystemer og koder. Det er også viktig at du er serviceinnstilt og har gode kommunikasjonsevner, siden du jobber med mange ulike mennesker og ofte har mye kundekontakt.

Electrician working at electric panel

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Installere og vedlikeholde elektriske installasjoner
  • Montere elektriske systemer
  • Reparere eksisterende systemer og utføre service på disse
  • Feilsøke og reparere eventuelle feil

Utdanningsløpet

  • 1. år – Elektro og datateknologi
  • 2. år – Elenergi og ekom
  • 3. år – Elektrikerfaget med opplæring i bedrift (2,5 år)

Telemark Elektro Opplæring

Ønsker du læreplass?

Søk plass