Droneoperatør

 

En droneoperatør flyr og vedlikeholder droner, beskriver planer for operasjoner, loggfører og leser teknisk dokumentasjon.

Dronefaget er en ny næring som har virkelig vokst frem på rekordtid. Behovet for droneoperatører og piloter er økende og det forventes at droneindustrien vil fortsette å vokse i lang tid fremover. Dette skaper mange arbeidsplasser og en større etterspørsel etter yrkesfaglig kompetanse.

En profesjonell droneoperatør skal kunne planlegge ulike typer oppdrag og beskrive disse. Du skal også kunne loggføre, lese teknisk dokumentasjon og utføre selve operasjonen til punkt og prikke.

Personlige egenskaper

Du er spesielt interessert i teknologi. Du har også et høyt fokus på sikkerhet, er veldig god på problemløsning og flink til å kommunisere med andre.

Female farmer using a drone to spray her crops

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Fly og vedlikeholde droner
  • Foreta sikkerhetsvurderinger
  • Tolke datamateriale
  • Holde seg oppdatert om lover og bestemmelser som gjelder bruk av droner
  • Planlegge ulike typer oppdrag og gjennomføre dem på en sikker måte

 

Utdanningsløpet

  • 1. år – Elektro og datateknologi
  • 2. år – Dronefag
  • 3. år – Dronefaget med opplæring i bedrift (2 år)

Telemark Elektro Opplæring

Ønsker du læreplass?

Søk plass