Dataelektroniker

En dataelektroniker arbeider med installasjon, vedlikehold og drift av elektronisk og datateknisk utstyr.

Som dataelektroniker installerer, kontrollerer og drifter du alt fra multimediautstyr til luftovervåkingsradarer, avhengig av fagfeltet du har valgt å spesialisere deg i.

Personlige egenskaper

En dataelektroniker er interessert i ny teknologi og teknologiens utvikling. Du må kunne jobbe effektivt, ta initiativ og vise at du har god vurderingsevne. Videre bør du være serviceinnstilt og være flink til å kommunisere.

Hand holding fiber optic cord with Ethernet cables and network switching hub.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Installasjon, vedlikehold og drift av elektroniske systemer og datasystemer
  • Bruk og behandling av PC-utstyr og programvare
  • Etablere kommunikasjon mellom ulike typer systemer og utstyr
  • Jobbe med sikkerhet, feilsøking og kommunikasjon
  • Gi råd til kunder i forhold til valg og bruk av utstyr og systemer
  • Utarbeide kundetilpasset dokumentasjon

Utdanningsløpet

  • 1. år – Elektro og datateknologi
  • 2. år – Datateknologi og elektronikk

 

  • 3. år – Dataelektronikerfaget
  • 4. år – Dataelektronikerfaget med opplæring i bedrift (1 ½ år)

Telemark Elektro Opplæring

Ønsker du læreplass?

Søk plass