Automatiker

En automatiker monterer, drifter og vedlikeholder automatiserte systemer som kontroll-, styre- og reguleringssystemer.

Automatikere arbeider med både elektronikk, mekanikk, data og fysikk. De får systemer og maskiner til å fungere av seg selv og ser til at de forblir operative. Dette er ofte systemer som styrer, regulerer og kontrollerer elektromekaniske systemer samt automatiserte produksjonsprosesser.

Automatikere lager og vedlikeholder også administrative løsninger som for eksempel rapportering og dokumenthåndtering. I tillegg jobber de ofte med datakommunikasjon og elektronikk som oppretter kommunikasjon mellom flere datasystemer og enheter.

Automatiker er en beskyttet tittel.

Personlige egenskaper

En automatiker er oppfinnsom og har god helhetsforståelse. Du forstår brukernes behov og er glad i å skru og mekke. Du bør også ha et godt håndlag og like å bruke matematikk og logikk.

Young female maintenance engineer working at energy control room

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Bygge automatiserte systemer og utvikle dem
 • Planlegge arbeidet sitt basert på tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • Kalibrere og signalomformere måleutstyr
 • Rette eventuelle feil og forbedre systemer så de passer brukernes behov
 • Utføre vedlikehold og service på automatiserte anlegg og maskiner
 • Optimalisere arbeidsprosesser

Utdanningsløpet | Automatiker

 • 1. år – Elektro og datateknologi
 • 2. år – Automatisering
 • 3. år – Automatiseringsfaget
 • 4. år – Automatiseringsfaget med opplæring i bedrift (1 ½ år)

Viklerfaget

Etter automatiseringsfaget på Vg2, kan du også velge veien videre for å bli vikler. Viklere har kompetansen til å omforme elektrisk energi til mekanisk energi og også andre elektriske spenningsområder. De bygger, installerer og vedlikeholder elektriske produksjonsmaskiner samt maskiner for fremdrift i blant annet tog, skip eller elektriske kjøretøy. Viklere bruker ulike arbeidsteknikker og materialer, avhengig av maskinens størrelse, og jobber med både vekselstrøm og likestrøm.

Utdanningsløpet | Vikler

 • 1. år – Elektro og datateknologi
 • 2. år – Automatisering
 • 3. år – Viklerfaget med opplæring i bedrift (2 år)

Telemark Elektro Opplæring

Ønsker du læreplass?

Søk plass