5 viktige tips om du skal ha lærling i bedrift

Hvordan bli lærebedrift, tilskuddsordninger, vær en god mentor og samfunnsansvar

Flere bedrifter øker sitt fokus på å ta inn flere lærlinger.

For at dagens standard i bransjen ikke bare skal opprettholdes, men heves, er det viktig at lærlingene lærer av dagens bransje ledere og aktører. Beste måten er derfor å tilby praktisk opplæring som lærling i bedrift.

Vil du ha lærlinger inn i bedriften din? Er du ikke helt sikker på hvordan du kommer i gang med prosessen? Eller ønsker du litt påfyll av kunnskap om det å ha lærlinger i bedrift? Les videre for 5 viktige tips om hva du gjør, hvordan du gjør det og hvordan du på best mulig måte kan ta vare på dine lærlinger.

hvordan-være-en-god-mentor-for-lærlinger

1) Hvilke bedrifter kan bli lærebedrift?

Et ønske om å ha lærlinger i bedrift er første steget, men det er flere krav som må fylles før dere kan starte. Blant annet må dere sørge for at læreplanmålene til lærlingene er noe dere kan oppfylle. Dette er mål som lærlingen må kunne nå.

Det er to måter å bli lærebedrift:

A: Bli selvstendig lærebedrift

Som selvstendig lærebedrift er din bedrift ansvarlig for at læreplanmål blir oppfylt og alt av oppfølging. Det betyr også at din bedrift har mulighet til å gi opplæring innenfor fagfeltet som din bedrift jobber innenfor. Da må dere har en faglig leder. En intern plan må også lages for lærlingens opplæring.

Hva må en faglig leder ha og gjøre?

 • Svenne- eller fagbrev (eller relevant erfaring i praksis på minimum 6 år).
 • Må sette seg inn i lærlingens læreplanmål.
 • Bli godkjent av fylkeskommunen.

Kan ikke bedriften din bli godkjent på egenhånd? Eller kanskje dere ikke ønsker å ha alt ansvaret? Da kan dere bli del av et opplæringskontor.

oppfølging-av-lærlinger

lærling-i-bedrift

B) Å bli medlem av et opplæringskontor er noe mange bedrifter velger

Med et medlemskap hos et opplæringskontor vil dine lærlingers lærekontrakt være mellom kontoret og lærlingen. Din bedrift og lærlingen vil da heller ha en arbeidskontrakt. Å fordele ansvaret med opplæringskontoret på denne måten har mange fordeler:

 • Hvis bedriften ikke har alle ressursene som trengs for å ta på seg alt ansvaret, så slipper man dette om man er medlem i et opplæringskontor. For eksempel med Telemark Elektro Opplæring (TEO) på teamet.
 • Eks: Kommunikasjonen mellom fylkeskommunen vil gå igjennom opplæringskontoret. Lærlingen vil også bli fulgt opp av opplæringskontoret fra første dag til dagen lærlingen får svenne- eller fagbrev.

2)Har din bedrift ressursene og riktig kompetanse til å tilby opplæring i bedrift?

Det er viktig at alle bedriftens ansatte forbereder seg til å få lærlinger i bedriften.

 • Hva vil det si å ha lærling?
 • Kan vi fylle alle kravene som trengs?
 • Hvem skal ta på seg rollen som faglig leder?
 • Hvordan deler dere ansvaret?
 • Er våre HMS-retningslinjer tydelig for lærlingen?
 • Hvilke ressurser skal settes på plass for å gi riktig oppfølging av lærlingen?

Sjansen for å få lærlinger i bedrift er ikke helt borte selv om dere ikke fyller alle krav. Da kan bedriften bli medlem i en opplæringsring.

OBS: Fylkeskommunen må godkjenne bedriften uansett om man er del av et opplæringskontor eller ikke. Er du medlem hos oss i TEO, så assisterer vi bedriften under godkjenningsprosessen.

Slik fungerer en opplæringsring:

Hvis din bedrift anses som lærlingens “moderbedrift”, så betyr ikke det at din bedrift er den eneste hvor lærlingen får opplæring i en opplæringsring.

I perioder vil lærlingen jobbe med andre bedrifter, som er del av opplæringsringen. Dette er ideelt om din bedrift ikke har kompetansen til å dekke alle læreplanmålene. Da får lærlingen den manglende kompetansen hos en annen bedrift. På denne måten får din bedrift muligheten til å ha lærlinger, selv uten å oppfylle alle kravene til lærerplanen.

opplæringskontor-elektrobransjen

samfunnsansvar-i-elektro-bransjen

Samfunnsansvaret til bedrifter med lærlinger er viktig, har dere ressursene og kompetansen til å ta ansvaret på alvor?

Er svaret til spørsmålet over et soleklart ja? Da kan dere bestille lærling-merket fra Utdannings Direktoratet. Merket blir bevis på at bedriften tar ansvaret på alvor og er med på å hjelpe lærlinger med å fullføre sin fagutdanning. Dermed er din bedrift med på å forme og bygge fremtidens bransje.

3) Hvor finner man lærlinger?

Etter kravene er oppfylt og din bedrift er blitt godkjent lærebedrift er dere klare til å ta imot lærlinger. Dette er et spennende søk på deres fremtidige kollegaer. Valget er ikke bare fra bedriftens side, men et toveis valg hvor lærlingen også må velge din bedrift.

I denne prosessen har bedriften en gyllen mulighet til å vise sine sterkeste sider, gi et godt førsteinntrykk og dele sine gode verdier. Presentasjonen av bedriften er viktig for at lærlingene kan se for seg sin tid med dere og deretter velge at det er den veien de vil gå.

Hvordan-få-lærlinger-i-bedrift

Det er flere måter å finne lærlinger og komme i kontakt med dem. For eksempel:

 • Arbeids-plattformer.
 • Annonsere at dere er åpne for søknader fra lærlinger.
 • Tilbud om lærlinger fra ditt opplæringskontor (hvis du er medlem av ett).
 • Tilbud direkte fra fylkeskommunen (ordningene kan variere hos ulike fylker).
 • Bruke ordninger satt opp av fylket hvor lærlinger blir sendt lister av godkjente lærebedrifter.

Den sistnevnte metoden oppfordrer lærlingene til å selv ta kontakt med bedrifter de er interessert i å søke lærlingplass hos.

Tilskuddsordninger for godkjente lærebedrifter

Hvis din bedrift har en lærling i bedriften, så har dere tilgang og krav på tilskuddsordninger. Hvor mye støtte dere kan få kommer ann på to faktorer:

1) hvor mange lærlinger dere har som er aktive i bedriften.

2) om lærlingene fortsatt har rett på videregående opplæring.

Om dine lærlinger fortsatt har sin rettighet til videregående skole, så får dere rett til Basistilskudd 1. Dette regnes vanligvis som et fullt læringstilskudd. Basistilskudd 2 gis til bedrifter med lærlinger som er 21 år eller eldre. I tillegg kan Basistilskudd 2 gis til bedrifter med lærlinger som har mistet sin rett til videregående opplæring.

Ekstra tilskudd:

I tillegg til basistilskudd så finnes det ekstra tilskudd. For eksempel om en av lærlingene har særskilte behov. Da vil et ekstra tilskudd dekke de særskilte behovene som basistilskuddet ikke dekker. Derfor vil ikke særskilte behov hos lærlinger stoppe bedriften din fra å velge de riktige kandidatene for dere.

4)Instruktør og faglig leders rolle i lærlingens opplæring

Endelig har dagen kommet for å få lærlingen i gang med arbeid og opplæring. Bedriften har blitt godkjent, lærlingene er blitt valgt og begge parter må nå forberede seg på oppstart.

Basert på om dere er medlem av et opplæringskontor eller er selvstendig godkjent bedrift, vil bedriften enten ha en instruktør eller faglig leder for lærlingene.

En instruktør vil ha ansvaret for oppfølging av alle lærlingene. På samme måte som en faglig leder ville hatt om dere var selvstendig godkjent lærebedrift. Uansett hvilken rolle deres bedrift har er instruktør/faglig leder lærlingens mentor og nærmeste kontakt person. Den ansatte med en av disse rollene har et stort samfunnsansvar. Her også til å forme fremtidens arbeidere i den gitte bransjen.

gode-mentorer-i-elektrobransjen

opplæring-i-bedrift-elektrobransjen

I disse rollene skal du kvalitetssikre opplæringen og utdanningen til dine lærlinger, og være en guide igjennom deres tid som lærling

Ikke bare får lærlingene faglig- og yrkesopplæring. De skal nå også få sin første introduksjon og innføring i arbeids kultur og det sosiale miljøet i bedriften.

Se tilbake til din egen tid som lærling:

Hvordan ble du introdusert til din første arbeidsplass? Hvordan implementerte og hjalp de deg til å tilpasse deg arbeidslivet? Hvordan var velkomsten første uka på jobb? Hvilke inntrykk sitter du igjen med fra dine mentorer?

Det kan være lurt å tenke over dette når du selv nå skal være mentor. For fylkeskommunen har dere bevist at dere har det som skal til. Men også lærlingene har satt sin tillit hos dere til å lære dem opp. Hvilke inntrykk ønsker du at de får? Tenk godt over hva du ønsker de forteller om sin erfaring med deg som mentor.

faglig-ansvarligs-rolle-lærling

5)Hjelp lærlingen med overgangen til arbeidslivet fra skolebenken

fra-skolebenken-til-arbeidslivet-i-elektrobransjen

 

 • Det å være lærling i en bedrift gir “Hands On” erfaring i bransjen som de en gang skal være med å forme og utvikle videre. Likevel er ikke overgangen de går igjennom fra skolebenken til fagfolk i bransjen bare lett. For noen kan den være tøff og vanskelig.
 • Hvis din bedrift har valgt å gå igjennom ett opplæringskontor blir de ikke bare tett oppfulgt av din bedrift, men også ansatte i kontoret. Dette kan være en stor fordel i overgangen, da lærlingen blir ekstra godt passet på fra dag en.
 • Ingen person er helt lik og folks opplevelse og erfaringer med introduksjon til arbeidslivet kan være svært ulik. Du kan være med på å sørge for at overgangen gir dem et positivt inntrykk i hvordan arbeidslivet vil bli.

Hvordan gjør du dette? Vær en god mentor

Som lærling er det mye nytt man blir introdusert til. Nye rutiner, nye mennesker, ny faglig kompetanse og nye elementer. Her er din rolle som mentor viktig. Planlegg en trygg og god start for lærlingene. Her vil man med pedagogiske egenskaper ha en fordel da man lettere kan lære og introdusere dem på en positiv, kompetansebyggende og pedagogisk måte.

Gi lærlingene og de ansatte riktige forventninger ved oppstart

Før lærlingene kommer inn i bedriften, burde ledelsen og de ansatte i bedriften møtes. Sammen burde dere lage retningslinjer og sette riktige forventninger. Både til lærlingene og til dere som skal ha lærlingene i bedriften.

 • Spesielt er det viktig om det er første gang dere jobber med lærlinger å diskutere hva slags holdninger dere har til dem. Hva forventer dere av lærlingene? Hva kan lærlingene forvente av dere?
 • Når dere har diskutert ting som dette og satt realistiske forventninger, så kan man unngå mange misforståelser og umøtte forventninger. På denne måten kan begge parter, både ansatte og lærlinger, få mest mulig ut av tiden sammen.

Viktig å huske: Dine lærlinger har samme rettigheter som en vanlig ansatt under lærlingtiden. De er ansett som en ansatt. Derfor er det mentor og alle ansattes ansvar å se til at lærlingene føler seg trygge og velkommen på arbeidsplassen. Dette gjelder ikke bare rutiner og HMS, men sosialt også.

Alt du investerer inn i dine lærlinger, er noe du får igjen for når de er ferdig opplært. Så sørg for at det du gir er ditt beste

Ønsker din bedrift å bli del av et opplæringskontor? Ta kontakt med oss i TEO i dag og bli del av vårt opplæringskontor i Telemark. Igjennom god og riktig opplæring i bedrift, former vi sammen fremtidens bransje.

opplaering-for-laerlinger-i-elektrobransjen