1.2. Veiledning

Som lærling hos TEO blir man en del av et kvalitetssystem som er laget for å sikre at man oppnår god opplæring på lærebedriftene.

Hovedmål

Alle lærlinger fullfører og består med godt resultat innen sluttdato i lærekontrakten.

Alle lærebedrifter som er medlem hos TEO må ha instruktørkompetanse. Dette oppnås f.eks ved å følge kurs hos TEO.

Denne arbeidsboken er ment som en veileder for lærlinger, faglige ledere og instruktører. I denne kan man finne de mest vesentlige deler av informasjon som man må kjenne til for å kunne få fullt utbytte av opplæringen.

Det er lærlingens og lærebedriftens plikt å sette seg inn i blant annet:

1. Læreplanen
2. Hvordan underveisvurdering skal foregå
3. Hvordan sluttvurderingen skal foregå
4. Hvordan lage gode planer for opplæringen på «min» bedrift
5. Hvordan skal lærlingen medvirke til egen opplæring (bør inngå i planen)
6. Hvordan dokumentere sin opplæring/kompetanse i løpet av læretiden
7. Hvilke eksamener må den enkelte lærling bestå i læretiden, og hvordan melde seg opp til eventuelle eksamener

Opplæringskontoret TEO er ansvarlig for at lærebedrift og lærling følger opplæringsloven med tilhørende forskrifter. Alle punktene i listen over gis det informasjon om på Introduksjonskurset i starten av læretiden.